Giới thiệu

Phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức cung cấp giải pháp tổng thể theo từng quy trình theo 1 hệ thống đi từ tỉnh xuống các sở, ban ngành, quận/huyện, phòng ban, xã/phường/thị trấn. Qua phần mềm các tổ chức giải quyết được nhiều khó khăn trong cơ cấu quản lý của mình và hỗ trợ các công việc như: Quản lý cơ cấu, quản lý chỉ tiêu biên chế, hồ sơ cán bộ, quá trình công tác, điều chuyển, quá trình đào tạo và khen thưởng, quá trình quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ công chức, viên chức,…

Phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức hỗ trợ các cấp quản lý trong việc tổng hợp, thống kê số liệu một cách xuyên suốt. Thông qua phần mềm giúp giảm được thời gian tính toán lương, phụ cấp, tìm kiếm dữ liệu, dự toán tiền lương theo năm, giảm được sai sót khi nhập liệu, dễ dàng thống kê dữ liệu, và quan trọng hơn phần mềm sẽ giúp minh bạch hoá số liệu, báo cáo.

Hiệu quả đầu tư

ĐƠN GIẢN CÔNG TÁC QUẢN LÝ

Giúp người quản lý dễ dàng nắm bắt và đưa ra hướng giải quyết chính xác khi có vấn đề xảy ra.

SỐ LIỆU TRỰC QUAN

Thông tin thể hiện rõ ràng, hỗ trợ thống kê, báo cáo chính xác và minh bạch.

BẢO MẬT TUYỆT ĐỐI

Bảo đảm tính an toàn, bảo mật cao.

HIỆU QUẢ KINH TẾ

Giảm thiểu chi phí cho toàn bộ hệ thống bao gồm chi phí về thời gian, nhân sự và giấy tờ.

Quy Trình triển khai

Đăng ký dịch vụ
Khảo sát quy trình
Khởi tạo tài khoản
Hướng dẫn và bàn giao
Hỗ trợ và CSKH

Liên hệ tư vấn